امکان اخذ اقامت دائم و شهروندی استرالیا برای نیوزیلندی های مقیم استرالیا

 مسیر مهاجرت جدیدی برای شهروندان نیوزیلند اعلام شده است که از تاریخ 1 ژوئیه 2017 اجرایی می شود.
شهروندان نیوزیلند در حال حاضر قادرند با استفاده از ویزای 444 به مدت نامحدود و با اجازه کار کامل در استرالیا بمانند. با این حال، از سال 2001 آنها شرایط دریافت اقامت دائم و شهروندی استرالیا را نداشته اند.
مسیر جدید شهروندان نیوزلند را که به مدت 5 سال در استرالیا زندگی کرده اند و درآمد آنها مشمول مالیات بوده است، واجد شرایط دریافت اقامت دائم می سازد.
در حالی که این خبر خوبی است برای شهروندان نیوزلند که در استرالیا زندگی می کنند ، اما ممکن است برسایر متقاضیانی که مسیر عمومی مهاجرت را دنبال می کنند تاثیر منفی بگذارد.

این افراد تحت ویزای 189 (ویزای مستقل نیروی متخصص) اما با شرایط بسیار سهل و ساده و بدون نیاز به ارزیابی مدارک و تطبیق با فهرست مشاغل، تست زبان انگلیسی، دریافت دعوت نامه از طریق  SkillSelect ، شرط سنی و پرداخت هزینه کامل بررسی پرونده به اداره مهاجرت،  می توانند برای دریافت اقامت دائم استرالیا اقدام نمایند.

با توجه به اینکه هم اکنون 60000 تا 70000 نیوزیلندی در استرالیا زندگی می کنند که ممکن است واجد شرایط برنامه جدید باشند و از طرفی ظرفیت پذیرش ویزای 189 هر ساله فقط 44000 پرونده می باشد، انتظار می رود ظرف چند سال اول اجرای این برنامه، دریافت دعوتنامه ویزای مذکور برای سایرین رقابتی تر شود چرا که با انبوهی از متقاضیان نیوزیلندی که قبلاً واجد شرایط اقامت دائم نبوده اند روبرو می شود.

اگر برنامه جدید خارج از برنامه های مهاجرتی رایج  و یا حداقل خارج از سهمیه بندی ویزای 189 قرار می گرفت، تأثیر منفی به این شکل بر سایر متقاضیان این ویزا نداشت. با اجرایی شدن این برنامه نیوزیلندی ها بدون هیچ محدودیتی می توانند ظرفیت های ویزای 189 را به خود اختصاص دهند.
 

بالا