ویزای E2

ویزای E2

نوع ویزا :  غیر مهاجرتی .  ویزای خانواده هر 2 سال تمدید میشود
زمان : حدود 6 ماه
مزایا : بدون نیاز به زبان انگلیسی  ، مدرک دانشگاهی و سابقه مدیریت
شخص سرمایه گذار باید کسب و کاری را در آمریکا راه اندازی نماید.همچنین بخش عمده سرمایه مورد نظر باید قبل از اقدام برای ویزا، تهیه شده باشد  .
اندازه مشخصی   برای سرمایه گذاری جهت دریافت ویزای مذکور معین نشده است ولی بدیهی است هرچه اندازه سرمایه گذاری بیشتر باشد درخواست با نظر مساعدتری بررسی خواهد شد و باید حداقل 3 تا 4 نفر را استخدام نماید؛ بصورت معمول با حداقل حدود 150 تا 200 هزار دلار میتوان به نتیجه رسید.
     مالکیت دارایی منقول و غیر منقول به میزان حداقل 300.000 دلار باشد که فقط نشان دهند .متقاضیان نیازی به حضور اجباری در امریکا ندارند.
پول باید در حساب بانکی مشترک بین شما و فروشنده در امریکا افتتاح شده باشد و از طرف اداره مهاجرت آمریکا دستورالعمل داشته باشد و باید (بشرط صدور ویزا) در اختیار فروشنده کسب و کار قرار گیرد. متقاضیانی که مایل به تاسیس کسب و کار خودشان هستند اول  باید با ویزای توریستی سرمایه گذاری به امریکا بروند و خودشان آن شغل را برآورد کنند و بعدا" تقاضا نامه را ارائه دهند.

ویزای E1

این ویزای غیرمهاجرتی برای خارجیانی است که در حال کسب و کار با کشور امریکا میباشند ودر حوزه هایی مانند خدمات ، تکنولوژی ، بانکداری ، بیمه ، حمل و نقل مشغول بکار میباشند. شما میتوانید با خانواده  آزادانه به امریکا تردد کنید و هر دو سال ویزا تمدید میشود  (بدون محدودیت تعداد تردد).
باید شرکت ثبت شده حداقل یکسال با امریکا کار کرده باشد و بایستی مدیر یا متخصص  و صاحب امتیاز حداقل 50 درصد از شرکت باشید .   

 

بالا