ویزای اقامت دائم برای افرادی با توانائی های خاص ، هنرمندان ، ورزشکاران ، اساتید دانشگاه ها و مدیران چند ملیتی بین المللی

ویزای EB1

ویزای EB1

 

4این نوع ویزا، که به نوع اول ویزا های اقامت دائم مشهور است، برای افرادی با توانائیهای بالا در ورزش و هنر ، اساتید دانشگاه ها و مدیران مطرح بین المللی طراحی شده است.

ویزای موقت افرادی با توانائی های بالا
    
O-1 افرادی با توانائی های بالا  
این نوع ویزای موقت جهت افرادی با توانائی های بالا می باشد که شامل ورزشکاران حرفه ای، دانشمندان و یا تجار با گردش مالی بالا میباشد.

P-1  ویزای موقت هنرمندان و ورزشکاران     
این نوع ویزای موقت ویژه افرادی است با توانائی های بالا که شامل ورزشکاران و هنرمندان حرفه ای می باشد.

 

 

بالا