گرین کارت و اقامت متخصصین و نیروی کار ماهر و اقامت فامیلی در امریکا

مهاجرت متخصصین به امریکا

EB2-EB3

کشور ایالات متحده امریکا ارزش بسیار زیادی برای علم و دانش و متخصصین قائل است.یکی از دلائل عمده اینکه همیشه ایالات متحده امریکا مهد علم و دانش جهان  بوده و کلیه ابداعات و اختراعات علمی جهان بیشتر از این کشور آغاز میشود ، بها دادن این کشور به علم و دانش است .اگر شما تخصص در رشته تحصیلی خاصی دارید  و مدرک تحصیلی شما از فوق لیسانس به بالا تر است تقاضای   را تقاضا کنید ، البته باید قبلا یک پیشنهاد شغلی از امریکا داشته باشید.EB3 یا پیشنهاد شغلی به تقاضایی اطلاق میشود که از سوی یک کارفرمای امریکائی مطرح شده باشد Job Offer  و در صورتی این پیشنهاد شغلی به شما داده میشود که هیچ کارمند امریکائی داوطلب آن شغل نباشد .
National Interest waiver ) NIW)
معافیت از پیشنهاد شغلی بدلیل منافع ملی

یا پیشنهاد شغلی از یک کار فرمای امریکایی  Job Offerاخذ
بخصوص هنگامی که متقاضی خارج از ایالات متحد امریکا بسر میبرد بسیار مشکل و حتی میتوان گفت تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل است که این مرکز ( کانتیننتال) اصولا وکالت پرونده ای را که پیشنهاد شغلی نیاز دارد را قبول نمیکند .
به همین دلیل است که این قانون معافیت از پیشنهاد شغلی برای افرادی که تخصص ویژه ای دارند که مورد تحسین و نیاز مبرم ملی و بین المللی میباشد راه حلی مطمئن برای این مشکل میباشد.
لذا شغلهایی که مورد نیاز مبرم جامعه میباشد و یا در مناطق محرم شدیدا به آن تخصص نیازمندند از این قانون
استفاده مینمایندNational Interest waiver  ( NIW)

توضیح ویزای کار افراد متخصص

 

بالا