اقامت هنرمندان ، ورزشکاران ، اساتید دانشگاه و مدیران بین المللی در امریکا

ویزا EB1

EB1

کلیه افرادیکه بتوانند ثابت کنند توانائیهای فراتر از توانائی های سایر افراد دارند قادرند ار این نوع ویزا ها برای اقامت و اخذ گرین کارت در ایالات متحد امریکا اقدام نمایند.امریکا تنها کشور جهان است که این شرایط ویژه را برای برگزیدن نژادهای بهتر و برتر جهان برگزیده اند.منطق پشت این قانون گواهی از آن میدهد که دولت ایلات متحد امریکا شدیدا برآنست تا نژاد امریکائیهای مهاجر را از نژادی برتر انتخاب کند.

ویزا EB1

این انتخاب به سه دسته تقسیم میشود

اول افرادی از شرایط فیزیکی، هنری و ضریب هوشی  برتری برخوردارند
 ورزشکاران و هنرمندان و نوابغی مانند مخترعین در این گروه جای دارند

اگر خود را از این دسته میدانید باید نشان دهید در این کشور و زادگاه  خودتان از شما تقدیر بعمل آمده  
این تقدیر میتواند در غالب جایزه و یا حتی یک قدردانی و تقدیر نامه کوچک باشد
سپس باید نشان دهید که در خارج از کشور نیز توانائی شما مورد قدردانی خارجیان قرار گرفته و سرانجام آیا عضو گروه و تعاونی کلوپ خاصی بوده اثید یا خیر
دوم افرادیکه قادرند بدیگران آموزش آکادمیک دانشگاهی  دهند مانند  اساتید برجسته دانشگاه ها  گروه دوم از این افرادند
سومین گروه مدیرانی بین المللی یا چند ملیتی ( که این گروه در ایران بسیار اندکند)

بزرگترین مزیت این نوع ویزا در آنست که شما نیازی به مجوز کار و یا پیشنهاد شغلی ندارید و در زمانی حدود یک سال قادرید این مهاجرت را انجام دهید

توضیح ویزای اقامت دائم  برای افرادی با توانائی های خاص ، هنرمندان ، ورزشکاران ، اساتید دانشگاه ها و مدیران چند ملیتی بین المللی

بالا