مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان Prince Edward Island

متقاضیان مهاجرت به کانادا می توانند از طریق دریافت مجوز نامزدی استان پرنس ادوارد آیلند با سرعت بیشتری به کانادا مهاجرت کنند.

 

1-جزیره پرنس ادوارد(مالکیت جزئی)

 

شرایط احراز این نوع اقامت :

عوامل موثر در قبولی پرونده : سن (59-21)، تحصیلات (دیپلم به بالا)، تجربه کاری، سازگاری و مهارت های زبانی

(آیلتس حداقل 4 در دو سال گذشته) شرایط لازم برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در این استان است.
 

درهنگام درخواست، ارائه یک طرح کسب و کار(Business Plan) با مالکیت جزئی که در آن به شرح جزئیات راه اندازی و یا خرید یک کسب و کار در جزیره پرنس ادوارد می پردازد، ضروری است.
 
  - حداقل دارایی خالص 600.000 دلار کانادا، که بصورت قانونی به دست آمده باشد.
  - سرمایه گذاری حداقل 150.000 دلار به منظور شروع و یا خرید یک کسب و کار واجد شرایط در جزیره پرنس ادوارد.
  - سپرده گذاری 200.000 دلار در جزیره پرنس ادوارد پس از انتخاب از طرف این استان.
  - کنترل 33 % کسب و کار ایجاد شده، و مدیریت روز بروز کسب و کار در داخل استان.

 

2-جزیره پرنس ادوارد(مالکیت 100٪)

 

شرایط احراز این نوع اقامت :

عوامل موثر در قبولی پرونده : سن (59-21)، تحصیلات (دیپلم به بالا)، تجربه کاری، سازگاری و مهارت های زبانی

(آیلتس حداقل 4 در دو سال گذشته) شرایط لازم برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در این استان است.
   

درهنگام درخواست، ارائه یک طرح کسب و کار(Business Plan) با مالکیت 100% که در آن به شرح جزئیات راه اندازی و یا خرید یک کسب و کار در جزیره پرنس ادوارد می پردازد، ضروری است.
       

  • حداقل دارایی خالص 600.000 دلار کانادا، که بصورت قانونی به دست آمده باشد.
  • سرمایه گذاری حداقل 150.000 دلار به منظور شروع و یا خرید یک کسب و کار واجد شرایط در جزیره پرنس ادوارد.
  • سپرده گذاری 200.000 دلار به جزیره پرنس ادوارد پس از انتخاب از طرف این استان.
  • کنترل 100% کسب و کار ایجاد شده و مدیریت روز بروز کسب و کار در داخل استان.
بالا