مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان بریتیش کلومبیا British Columbia

ایالت BC  ازنوامبر 2015 با برنامه جدید شروع به پذیرش کارآفرین برای مناطق خارج از ونکوور  با حداقل مبلغ   200000 دلار سرمایه گذاری نموده است .

ایالت BC  یکی ازمناطق بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری است و دارای اقتصاد قوی و پویا و نیروی کار ماهر میباشد .

از زمان شروع پذیرش جدید این ایالت هرماه 200 پرونده برای سرمایه گذاری میپذیرد و ازمیان آنها برای کسانی که بیشترین امتیاز را دارند دعوت نامه میفرستد.

نحوه پذیرش :

1- آمادگی متقاضی : یعنی متقاضی درباره ایالت  BC بررسی های لازم را انجام دهد و درصورت امکان متقاضی سفری تحقیقاتی و توریستی یه کانادا و ایالت BC انجام دهد.

2- ثبت نام : متقاضی از طریق On Line  پروفایلی را با هزینه 350 دلار کاناداارسال مینماید. بعد ازمدت حداکثر یکماه امتیاز متقاضی ازطریق Email بررسی و اعلام میگردد.

3- در صورتی که متقاضی حداقل امتیاز لازم رابیاورد در لیست انتظار ( pool )  قرار میگیرد . حداکثر مدت قرار گرفتن در pool ، 6 ماه است و درصورتی که در این مدت دعوت نامه فرستاده نشود ، پرونده از pool خارج میشود و درصورتی که متقاضی نخواهد مجددا در لیست انتظار قرار بگیرد لازم است مراحل ثبت نام مجددا انجام شود.

4- در صورتیکه سطح امتیاز متقاضی به حدمورد نیاز برسد دعوت نامه ای برای ارسال Application و مدارک از طرف ایالت BC  دریافت مینماید.

5- درصورت بررسی مدارک و قبول شدن پرونده ، متقاضی با دریافت نامه و امضاء کردن موافقتنامه یک ویزای دوساله کاری (Work Permit ) دریافت مینماید.

6- متقاضی مدت 20 ماه وقت دارد Business  خود را درایالت BC ایجاد نماید.

7- درصورت ایجاد Business درفرصت 20 ماه بر طبق شرایط مندرج در توافق نامه انجام شده با دولت BC در این مرحله متقاضی توسط ایالت BC نامزد دریافت اقامت دائم میشود.

 

جدول کلی امتیازات بشرح زیر است :

                               

امتیاز

شرح

24

سابقه کار

12

دارایی

30

سرمایه گذاری در BC

36

تعداد شغل ایجاد شده

18

سایر (زبان-سابقه کاریا تحصیل در کانادا)

80

طرح توجیهی (Business Plan)

200

جمع کل

 

 

برای اطلاع ازجزئیات و مشروح امتیازات به سایت مربوطه مراجعه نمایید.

شرایط :

1- داشتن حداقل سه سال مدیریت و مالکیت یک Business ویا حداقل 4 سال درشغل مدیریت ارشد یک Business

2- داشتن حداقل 600.000 دلار کانادا دارایی و اموال

3- داشتن مدرک زبان الزامی نیست ولی امتیاز آور است .

4- داشتن حداقل فوق دیپلم ودرصورت نداشتن مدرک فوق دیپلم بایستی حداقل در 5 سال گذشته به مدت سه سال سابقه مالکیت 100% قرارداد Business خود را در5 سال اخیر داشته باشید.

 

 

بالا