مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان آلبرتا

از 27 آگوست  2015 هیچگونه پذیرش متقاضی جدید در هیچ یک از برنامه های Skilled  Worker و یا Business  نخواهد داشت و در تاریخ 27  ژانویه  2016  مجددا بازگشایی خواهد شد .

این تصمیم بعلت حجم زیاد پرونده های موجود گرفته شده است و کسانیکه بعد از  27  آگوست 2015  اقدام به ارسال پرونده کنند، عودت داده میشوند .

 

بالا