EB2-EB3 ویزاهای

این دو نوع ویزا که تقریبا مشابه یکدیگرند برای افرادی طراحی شده اند که دارای تخصص و  مدارک تحصیلی بالا و یا مدارک تحصیلی کسب شده در ایالات متحد امریکا میباشند .


این افراد باید تخصص خود را ثابت کنند و یا میتوانند از تجربه کاری بجای مدارک تحصیلی استفاد نمایند.
مدت زمان کسب این ویزا یک تا سه سال است و باید ثابت کنند که دارای منافع پایداری برای دولت امریکا هستند.
این افراد باید از طریق یک کارفرما در امریکا به کار دعوت شوند و یک پیشنهاد شغلی  از طریق کارفرما صادر شود.
توجه داشته باشید که کارفرما باید ابتدا مجوز کار برای این افراد از طریق وزارت کار امریکا بگیرد .
سپس با درج آگهی و یا از طرق دیگر اعلام نیاز نموده و به اطلاع عموم برساند که چنین تخصصی نیازمند است.
در صورتیکه هیچ فردی که شهروند امریکاست واجد شرایط نبود میتوانند دعوتنامه بنام فرد متقاضی خارجی صادر کنند.
طبیعتا امکان دریافت دعوتنامه بسیار اندک میباشد لذا این مرکز فقط وکالت افرادی را میپذیرد که دعوتنامه داشته و یا  قادر به معرفی کارفرمایی باشند  که در امریکا مقیم بوده و آمادگی انجام این مراحل را تا کسب پیشنهاد شغلی را دارا باشد.

بالا