ویزای انتقالی داخلی شرکت ها L1

این ویزا جهت انتقال کارمندان شرکتها  به امریکا می‌باشد( افرادی مانند : مدیران ،صاحبان  شرکتها و به خصوص کارکنان متخصص که برای نمایندگی‌ موجود در ایالت متحده کار میکنند).
شرایط لازم :
-    به عنوان یک مدیر اجرایی و نیز دارا بودن تخصص مورد نیاز
-    سابقه فعالیت ۳ سال گذشته در شرکت مذکور
-    بایستی نمایندگی مربوطه در آمریکا بنام متقاضی باشد.
-    بایستی بصورت تمام وقت در نمایندگی مذکور اشتغال داشته باشد.

ویزای L1

از آنجائیکه اداره مهاجرت  امریکا در مورد تقاضای این نوع ویزا موشکافانه بررسی می نماید، مشاورین مهاجرتی آگاه تر و وکلای مهاجرتی قوی تری توصیه میشود.

این ویزا ابتدا برای سه سال صادر میگردد که با دو سال تمدید حداکثر 5 ساله می شود .

در تکمیل حداکثر دوره مجاز 5 ساله، دارندگان این نوع ویزا میبایستی  کشور امریکا را برای حداقل یکسال ترک کنند و باید برای عملیات خارجی در یک شرکت امریکائی کار کنند تا اینکه بتوانند مجددا برای این ویزا تقاضا کنند.  
همسر افرادی که از طریق این ویزا اعزام میشوند، میتوانند بدون هیچ قید و شرطی کار کنند .

بالا