جریمه سنگین، زندان و محرومیت از ویزا برای سوء استفاده کنندگان از ویزای 457 استرالیا

جرائم اعلام شده، برای دریافت هر گونه وجه از متقاضیان ویزای 457  استرالیا در مقابل پذیرش اسپانسری توسط کارفرما می باشد. این قانون از 14 دسامبر 2015 اجرائی شده است.

بر اساس این قانون، دریافت هر گونه وجه یا طلب منفعت در قبال پذیرش اسپانسری فرد متقاضی از جانب کارفرما غیرقانونی می باشد و پیامد های زیر را به همراه خواهد داشت :

 • رد درخواست ویزا و ممنوعیت سه ساله جهت ارائه درخواست جدید
 • لغو ویزای متقاضی (اگر صادر شده باشد؛ حتی اگر دیگر نیازی به اسپانسری کارفرما وجود نداشته باشد. )
 • جریمه سنگین برای کارفرما – تا سقف 324.000 $ برای شرکت ها
 • حکم زندان تا 2 سال برای متقاضی ویزا، همچنین جریمه تا سقف 64.800 $ برای افراد حقیقی
 • جریمه های نقدی برای کارمندان و مدیران شرکت هایی که اجازه می دهند (عمدا" یا سهوا") چنین پرداختهایی برای اسپانسرشیپ صورت گیرد.
  جرائم بالا علاوه بر ویزای 457 برای انواع دیگر ویزا از جمله موارد زیر نیز اعمال می شود:
 • ENS Subclass 186
 • RSMS Subclass 187
 • Temporary Work (Long Stay Activity) Subclass 401
 • Training and Research Subclass 402 (Research stream)
 • Entertainment Subclass 420
 • Superyacht Crew Subclass 488

این جرائم هم جرایم کیفری و هم جرائم مدنی را در بر می گیرد. جرایم کیفری جرائمی هستند که نیت افراد را هم مورد توجه قرار می دهد ولی جرائم مدنی  جرائمی هستند که نیازی به اثبات این که فرد آگاهانه به آن مبادرت ورزیده است، وجود ندارد.
مزایا و منافعی  که دریافت آن  ممنوع می باشند، عبارتند از:

 • هر گونه  پرداخت یا ضمانت
 • کسر کردن از حقوق و دستمزد فرد
 • استفاده از املاک یا مستغلات  شخصی متقاضی
 • هر گونه مزایا، خدمات یا هدیه

 نکته:   پرداخت هزینه معقول و منطقی به یک مشاور مهاجرت از مقررات فوق معاف است.
جرائم تعریف شده فوق نشان می دهد افرادی که به کارفرمایان جهت پذیرفتن اسپانسری آنها مبالغی می پردازند، ریسک بزرگی مرتکب می شوند و بایستی منتظر عواقب آن باشند.

 

Self- Sponsorship یا خود- اسپانسری برای ویزای 457 پذیرفته نمی شود

 

تغییرات جدید قوانین به گونه ای است که توجیه خود اسپانسری برای ویزای 457 هم اکنون بسیار مشکل است؛ به این مفهوم که موقعیت شغلی و جایگاهواقعی مورد نظر جهت نامزد شدن فرد متقاضی برای این برنامه همواره مورد تردید قرار می گیرد زیرا بیم آن می رود که موقعیت ایجاد شده صرفاً به منظور تسهیل درخواست ویزا ایجاد شده باشد.
"عوامل خطرساز" که می تواند اصالت موقعیت و جایگاه متقاضی را زیر سؤال ببرند شامل موارد زیر است:

 • زمانیکه متقاضی ویزا، مالک و یا مدیر بیزینس اسپانسر کننده است.
 • زمانیکه متقاضی ویزا، از اقوام یا وابستگان نزدیک کارمندان بیزینس اسپانسر کننده است .

 

برای مقابله با این موضوع، اداره مهاجرت سوابق مدیران و مالکان این بیزینس و اینکه متقاضی ارتباط خاصی با هریک از آنها دارد یا نه را به دقت بررسی می کند و اسپانسرها بایستی مشخصات همه مالکان و مدیرانسهامداران را اعلام نمایند.

براساس قوانین جدید، اداره مهاجرت به دقت بررسی می کند که آیا شرکت یا بیزنس اسپانسرکننده در خارج از استرالیا صرفاً برای این تأسیس شده است که یک شعبه در استرالیا احداث کند؟ دلیل وضع این قوانین سختگیرانه، جلوگیری از سوء استفاده از ویزای 457 برای دور زدن برنامه کار آفرینی و سرمایه گذاری (Subclass 188) می باشد.


کاربرد نادرست برنامه خود- اسپانسری باعث می شود که کسب و کار های کمتری در استرالیا شروع به فعالیت کنندو این با سیاست های اقتصادی استرالیا در راستای گسترش کسب و کارهای جدید در تضاد است.

References

بالا