مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری The investor stream:

برای مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری باید مبلغ 1500000 دلار استرالیا را برای مدت 4 سال در یکی از استان های استرالیا سپرده گذاری کنید و طی این مدت چهار سال این مبلغ غیر قابل برداشت می باشد. پس از اتمام چهار سال می توانید سپرده خود را برداشت کرده و برای ایجاد یک کسب و کار جدید استفاده نمایید.

مهاجرت به استرالیا

شرایط متقاضی:
1- حداکثر سن متقاضی 55 سال باشد

 2- متقاضی باید حداقل امتیاز 65 را از مجموع امتیازات به دست اورد. برای اطلاع از نحوه تخصصی امتیازات به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.immi.gov.au/skilled/business/_pdf/innovation-points-test.pdf

 3- متقاضی باید حداقل دو سال قبل از درخواست ویزا، حداقل دارایی خالص 2250000 دلار استرالیا را داشته باشد.

پذیرش درخواست مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به منزله اخذ ویزای The investor stream به متقاضی می باشد.
1-  اعتبار این ویزا تا چهارسال از ورود به استرالیا می باشد
2- در طی این مدت خانواده متقاضی می توانند کار داشته باشند و اجازه تحصیل نیز دارند.
3-  متقاضی تعهد می کند که سپرده خود را در طی این چهار سال مسدود و غیر قابل برداشت نماید.
4-  متقاضی و خانواده او اجازه ورود و خروج از استرالیا را طی این چهار سال دارند.

هزینه ای که دولت استرالیا بابت ویزا دریافت می کند 4675 دلار استرالیا برای متقاضی اصلی، 2340 دلار استرالیا برای همسر متقاضی و  1170دلار استرالیا برای فرزند متقاضی می باشد.

بالا