قوانین سختگیرانه در اسکان پناهندگان و مبارزه با قاچاقچیان انسان

دولت استرالیا قوانین خود را برای اسکان مجدد پناهندگان از اندونزی تغییر داده است.
کسانی که 1 جولای 2014 یا پس از آن به انونزی سفر کرده باشند و در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام شده باشند، برای اسکان مجدد در استرالیا در نظر گرفته نخواهند شد.
ظرفیت تعداد پذیرش استرالیا برای اسکان مجدد از میان پناهندگانی که پیش از 1 جولای 2014 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی ثبت نام شده اند، کاهش یافته است.
این قوانین برای همگان است. استثنایی وجود ندارد.
دولت استرالیا در حال اعمال سختترین تمهیدات جهت محافظت از مرزها به منظور مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا و محافظت از مرزهای استرالیا می باشد.
Operation Sovereign Borders (OSB) یک طرح امنیت مرزی است که توسط نیروهای نظامی اجرا می شود و هدف آن توقف لنج ها وانسانهایی هستند که جان خود را در دریا و یا دردستان تبهکاران به خطر می اندازند.
پناهجویانی که با لنج و بدون ویزا سفر کنند، به استرالیا نخواهند رسید. این قوانین در مورد همگان صدق می کند؛ خانواده ها، کودکان، کودکان بی سرپرست، افراد تحصیل کرده و دارای مهارت- استثنایی وجود ندارد.
عزم استرالیا درخصوص حفاظت از مرزهایش راسخ است و جلوی هر کسی را که بخواهد به طورغیر قانونی و با لنج بیاید می گیرد.

 

بالا