دریافت اقامت استرالیا به روش کارآفرینی یا سرمایه گذاری

الف- کار افرینی Business Innovation Stream     

این گزینه برای متقاضیانی است که بخواهند یک BUSINESS در استرالیا دایر کنند و یا در یک BUSINESSموجود و فعال در استرالیا شریک شوند.
شرایط متقاضی:
•    زیر 55 سال سن داشته باشند.
•    دارای یک BUSINESS در کشور خود باشند.
•     گردش مالی سالیانه BUSINESS موجود در کشور خودحداقل500,000 دلار استرالیا درسال باشد (به مدت 2 سال در 4 سال اخیر )
•    داراییهای خالص معادل 800,000 دلار استرالیا داشته باشد .
•     جمع امتیازات به 65برسد (به جدول امتیازات رجوع کنید در تارنمای زیر )

http://www.immi.gov.au/skilled/business/_pdf/innovation-points-test.pdf

•    توسط یک ایالت اسپانسر شوند ( توافق یکی از استانهای استرالیا جهت ایجاد BUSINESSبدست آورده شود )  
خصوصیات این ویزا:
الف) متقاضیانی که ازاین طریق جهت دریافت اقامت استرالیا اقدام کنند موفق به دریافت ویزا و اقامت چهارساله استرالیا برای خود و خانواده خواهند شد که در این مدت خانواده متقاضی حق کار وتحصیل را در استرالیا دارند. بعد از ایجاد کسب و کار مورد نظر در استرالیا و تحقق شرایط لازم ویزای اقامت آنها به دائم تبدیل خواهد شد.
ب) متقاضی حق ورود وخروج ازاسترالیا را به دفعات در این مدت خواهد داشت.
پ) همسران و فرزندان متقضی حق تحصیل و کار در استرالیا را دارند.
تعهدات متقاضی:
متقاضی متعهد میگردد که بعداز مدت 2 سال که از ورود وی به استرالیا می گذرد نسبت به ایجاد BUSINESS اقدام نماید.
در صورتیکه متقاضی اصلی و همراهان بالای 18 سال نتواند IELTS 4.5 ارائه نماید لازم است مبلغی را به دولت استرالیاپرداخت نماید. تا پس از ورود به استرالیا در کلاس زبان ثبت نام نماید.اما با داشتن این مدرک مجبور به پرداخت این هزینه نخواهد بود.
اگر تمایل دارید شرایط شما برای مهاجرت به استرالیا و اخذاقامت این کشور بررسی شود، لطفاً فرم ارزیابی را پر نمایید. مشاورین با تجربه ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و نتیجه را به اطلاع شما می رسانند. ضمناً می توانیدجهت آگاهی از آخرین تغییرات قوانین مهاجرت با ما تماس بگیرید.
 
ب-  ویزای بازنشستگی:

 این ویزا چهار ساله بوده و برای کسانی است که بخواهند دوران بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.
شرایط متقاضی:
•    بالای 55 سال سن داشته باشد ( سن همسر متقاضی محدودیت ندارد )
•    ثابت نماید که درآمد سالیانه ای معادل 65.000 دلار استرالیا در سال دارد.
•    پذیرش و موافقت یک ایالت بدست آورده شود.
•    دارایی های خالص متقاضی حداقل750.000 دلار استرالیا باشد. در صورتیکه متقاضی مایل باشد خارج از مرکز استان زندگی کند در این صورت لازم است 500.000 دلار استرالیا دارایی داشته باشد وسالیانه  50.000 دلارنیز درآمد داشته باشد.  
  تعهدات متقاضی:
•    متقاضی بایستی مبلغ 750.000 دلار استرالیا بصورت سپرده نزد دولت ایالتی بمدت 4 سال سپرده گذاری کند.
•    بغیر از همسرمتقاضی همراه دیگری پذیرفته نخواهد شد.
•    مدت این ویزا 4سال است.
•    متقاضی حق کارکردن فقط 20 ساعت در هفته را خواهد داشت.
•    در صورتیکه متقاضی در خارج از مرکز استان اقامت نماید دراین صورت میزان سپرده به 500,000 دلار تقلیل می یابد.
 اگر تمایل دارید شرایط شما برای مهاجرت به استرالیا و اخذاقامت این کشور بررسی شود، لطفاً فرم ارزیابی را پر نمایید. مشاورین با تجربه ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و نتیجه را به اطلاع شما می رسانند. ضمناً می توانیدجهت آگاهی از آخرین تغییرات قوانین مهاجرت با ما تماس بگیرید.

پ- ویزای سرمایه گذاری The investor stream:
این گزینه برای کسانی است که میخواهند در یکی از استانهای استرالیا مبلغ 1,500,000 دلار استرالیا به مدت4 سال سپرده گذاری کنند و بعد از مدت 4 سال میتوانند برداشت کرده و در ایجاد یک BUSINESSبا سرمایه گذاری جدید اقدام کنند.  
  شرایط متقاضی:
•    زیر 55 سال سن داشته باشد.
•    از جدول امتیازات 65 نمره کسب نماید. جدول امتیازات در تارنمای زیر موجود است


http://www.immi.gov.au/skilled/business/_pdf/innovation-points-test.pdf   


•    حداقل دارای 2.250.000 دلاراسترالیا دارایی باشد واین دارایی خالص را از دو سال قبل از درخواست ویزا داشته باشد.
•    مبلغ 1,500,000 دلاراسترالیا در یکی ازاستانهای استرالیا سپرده گذاری نماید.
خصوصیات ویزا:
•    این ویزا برای مدت 4 سال از تاریخ ورود به استرالیا اعتبار دارد.
•    خانواده متقاضی اجازه کار و تحصیل در استرالیا را دارند.
•     متقاضی متعهد میشود که سپرده خود را تا چهار سال مسدود نماید.
•    حق ورود و خروج از استرالیا را به دفعات دارد.
گروه وکلا و مشاورین کانتیننتال می توانند شما را در جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا ازطریق مهارت وتخصص و کار افرینی و یا سرمایه گذاری یاری می نمایند..
جهت بدست آوردن اطلاعات بیشتردر مورد مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری و مدارک دانشگاهی و یا مهارت های فنی حرفه ای به شما پیشنهاد می نماییم قبل از هر گونه اقدام مطالب مربوطه را درسایت ما مطالعه نمایید.
اگر تمایل دارید شرایط شما برای مهاجرت به استرالیا و اخذاقامت این کشور بررسی شود، لطفاً فرم ارزیابی را پر نمایید. مشاورین با تجربه ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و نتیجه را به اطلاع شما می رسانند. ضمناً می توانید جهت آگاهی از آخرین تغییرات قوانین مهاجرت با ما تماس بگیرید.

بالا