زندگی در مانیتوبا

خدمات درمانی در مانیتوبا کانادا

 
در این مقاله مهم ترین پرسش هایی که در در خصوص طرح پوشش خدمات درمانی جهت سالمندان و داشتن زندگی سالم در کانادا برای شما پیش خواهد آمد اطلاعاتی آورده ایم. همچنین اطلاعات بیشتر در مورد شرایط مهاجرت به مانیتوبا را میتوانید اینجا بخوانید. شرایط مهاجرت به مانیتوبا کانادا 2018
 
 
درمان در کانادا
 
 
1. آیا من واجد شرایط لازم برای دریافت پوشش خدمات درمانی منیتوبا هستم؟
برای برخورداری سالمندان از یک زندگی شاد و داشتن پوشش خدمات درمانی مانیتوبا می بایستی :
- شهروند دائم کانادا باشید و یا
- اجازه کار یا اجازه تحصیل برای خود ، همسر و وابستگان را داشته باشید.
- در مانیتوبا اقامت دائم داشته باشید.
- یا بطور واقعی شش ماه در سال در مانیتوبا باشید.
افراد ذیل مشمول پوشش سلامت نمی گردند:
- توریست ها 
- افراد عبوری از استان
- دیدار کنندگان از کانادا 
- محصلین بومی که در سایراستانها غیبت دارند و موقتا برای ادامه تحصیل به منیتوبا آمده اند.
 
 
2- من جدیدا به منیتوبا آمده ام، چطور برای دریافت پوشش سلامت اقدام کنم؟
 
- اگر شما واجد شرایط باشید(قانونا استحقاق  بودن در کانادا را داشته باشید و تصمیم به زندگی در 
منیتوبا برای حد اقل 183 روز از سال را داشته باشید )، پوشش خدمات درمانی از اولین روز 3 ماه بعد از ورود شما به منیتوبا آغاز خواهد شد.
 
 
جهت اقدام شما به موارد زیر نیاز دارید :
- تکمیل فرم مخصوص پوشش درمانی استان مانیتوبا
- تایید کارت شهروندی کانادا یا کارت تاییدیه اقامت دائم همراه کپی پشت و روی کارت .
 
نکته : تغییراتی مثل آدرس، تولد، فرزند خواندگی، فوت، ازدواج، طلاق، یا جدائی قانونی 
را به شعبه مربوطه گزارش نمائید؛ در این خصوص ارائه مستندات ضروری است .
 
 
3. کجا می توان برای پوشش خدمات درمانی مانیتوبا ثبت نام کرد ؟
 
- به دفتر ثبت متقاضیان پوشش درمانی مانیتوبا به آدرس :     
300 carlton street 
Winnipeg Manitoba R 3B 3M9
Tel:204-786-7101
 
4- چه مدارکی مورد نیاز ورودی های جدید به مانیتوبا  برای دریافت پوشش خدمات درمانی است؟
 
اگر شما مقیم جدید مانیتوبا هستید، کپی پاسپورت و سایر مدارک شهروندی و مهاجرت که برای شما و بستگان شما صادر گردیده بهمراه  تکمیل فرم پوشش خدمات درمانی مورد نیاز است.
 
 
5- چه کسی واجد شرایط پوشش خدمات درمانی مانیتوبا است ؟
 
- برای اشخاص مقیم دائم :
شما زمانی که به مانیتوبا می رسید با آماده شدن تاییدیه وضعیت اقامت و شهروندی و یا زمان رسمی واگذاری وضعیت اقامت دائم شما، واجد شرایط پوشش خدمات درمانی هستید .
 
- دارا بودن اجازه کار :
اگر اجازه کار شما تا 12 ماه اعتبار دارد، در منیتوبا شما و افراد خانواده تان که در لیست اجازه کار اسامی آنها آمده است از زمان صدور واجد شرایط خواهید بود؛ اگر اجازه کار شما از 12 ماه کمتر است تا زمانی که اجازه نامه افزایش مدت ماندن در مانیتوبا را دریافت   نکرده اید، شما واجد شرایط نخواهید بود. بنابراین زمان واجد شرایط بودن از زمان دریافت اضافه مدت اقامت خواهد بود .
-
- دارا بودن اجازه تحصیل :
اگر شما دانش آموزخارجی هستید که اجازه تحصیل شما برای حداقل 6 ماه از طرف اداره مهاجرت کانادا صادر شده است و شما در یک موسسه تحصیلی نام نویسی شده اید، شما واجد شرایط دریافت کارت پوشش سلامت هستید .
 
- برای بازدیدکنندگان از کانادا:
شما واجد دریافت شرایط دریافت پوشش سلامت نیستید مگر اینکه همراه با همسر یا والدینی که برای 12 ماه یا بیشتر اجازه کار یا اجازه تحصیل برای 6 ماه و بیشتر را داشته باشند. یک اجازه بازدید از کانادا باید حداقل برای 183 روز اعتبار داشته باشد . بستگانی که به سن 18 سال رسیده اند باید یا اجازه تحصیل و یا اجازه کار داشته باشند .
 
 

6-  من کارت سلامت خود را گم کرده ام .چطور آنرا جایگزین نمایم ؟

چنانچه کارت سلامت منیتوبای شما مفقود یا سرقت شده و یا آسیب دیده است، فورا برای جایگزینی

آن با بخش خدمات بیمه ای بخش سلامت تماس بگیرید .

 

7- چطور تغییرات اطلاعات خود را گزارش نمایم ؟

تغییراتی نظیر آدرس، تولد، فوت، ازدواج، طلاق و غیره را به بخش خدمات بیمه ای سلامت

گزارش نمائید . برای بعضی تغییرات مدارکی نیز مورد نیاز می باشد.

در خصوص فوت :

چنانچه شخص پس از مهاجرت به استان های کانادا و مقیم شدن در منیتوبا فوت نماید، گزارش فوت را به بخش سلامت منیتوبا گزارش نماید . نزدیکترین خویشاوند متوفی با گرفتن وکالت نامه مجزا، یک مامور اجرا یا مسول اداره متوفیات، مراتب را با ارسال کپی گواهی فوت یا گواهی دفن به اطلاع  بخش سلامت می رساند.

چنانچه یک نفر مقیم کانادا در ایالت دیگری فوت نماید بخش سلامت منیتوبا نزدیکترین فرد به متوفی را ملزم به ارائه گزارش فوت می داند. در راستای حصول اطمینان از تغییرات اطلاعات

 فوت با آدرس زیر تماس بگیرید:   Fax: 204-783-2171     Tel: 204 – 786 – 7101

 

8- چه خدمات پزشکی تحت پوشش بیمه ای بخش سلامت منیتوبا می باشد ؟

بخش سلامت منیتوبا مستقیما هزینه های پزشکی که مورد نیاز برای شما و اعضا خانواده تان می باشد را پرداخت می نماید . اگر شما یک نفر مقیم منیتوبا باشید و عملا به مدت 183 روز در این استان اقامت داشته باشید شما واجد شرایط دریافت خدمات پزشکی بیمه ای هستید .

 

 • بیمارانی که توسط پزشک برای خدمات بیمه ای خارج از طرح، صورتحساب شده باشند استحقاق باز پرداخت آنرا از طرف بخش سلامت منیتوبا دارند.
 • بیهوشی یا جراحی
 • رادیولوژی و خدمات آزمایشگاهی با تجهیزات مورد تایید که با دستور پزشک باشد .

 

9- چه موارد دیگرخدمات پزشکی شامل بیمه می باشند ؟

عینک :

بخش سلامت منیتوبا یک پروسه کامل پوشش معاینه چشم برای فواصل زمانی دو ساله را جهت افراد زیر 19 و 65 سال به بالا دارد . 

تمام افراد مقیم صرفنظر از سن، استحقاق دریافت پوشش برای یک معاینه چشم با تشخیص متخصص بهداشت چشم را دارند . طرح سلامت استانی همچنین شامل پوشش معاینات معینی که بر مبنای معاینه کامل میدان دید و معاینه عمق سنجی میباشد، میگردد .  

فیزیوتراپ کایرو پراتیک :

با نیم نگاهی به اینکه بهترین کشور برای مهاجرت ایرانیان کاناداست، بخش سلامت منیتوبا برای یکسال 7مرتبه ویزیت کایروپراتور را تحت پوشش بیمه دارد.

 

10- کدام خدمات بیمارستانی تحت پوشش بیمه است ؟

مواردی به شرح زیر تحت پوشش بیمه است :

 • غذا و اقامت در حد استاندارد
 • خدمات پرستاری لازم
 • آزمایشگاه ، رادیولوژی و پروسه تشخیص بیماری
 • داروهای تجویزی در بیمارستان
 • استفاده از اطاق عمل، اطاق مراقبت های ویژه و تجهیزات بیهوشی
 • لوازم جراحی
 • کار درمانی و گفتار درمانی و فیزیوتراپی
 • مشاوره  تغذیه ای

 

11- چه مزایای بیمه ای برای مراقبت در خانه افراد مقیم وجود دارد ؟

چنانچه مراقبت در خانه توسط ارزیابی بخش سلامت منیتوبا تشخیص داده شد، شما احتمالا از مزایای بیمه ای آن برخوردار خواهید شد. که شامل :

 • اقامت استاندارد
 • مراقبت های پرستاری اصلی
 • کمک یا مشاوره برای فعالیت های روزمره زندگی
 • فیزیوتراپی و کار درمانی
 •  تجهیزات درمانی یا جراحی
 •  تجویز نسخه
 •  غذا شامل رژیم مخصوص
 • خدمات شستشوی البسه و ملحفه

 

12 – هزینه های خدمت مراقبت در منزل چیست ؟

هر کسی که در قالب مراقبت در خانه در منیتوبا  در حال زندگی است موظف به پرداخت مبلغ اقامت روزانه که بخش سلامت منیتوبا مشخص می کند، می باشد . این هزینه مشترکا توسط دولت و شخص استفاده کننده پرداخت می شود که بخش سلامت سهم بیشتری را پرداخت می کند و بقیه هزینه را خود متقاضی پرداخت می کند این هزینه روزانه به درآمد بستگی دارد .زمانی که قیمت ها بالا می رود هزینه مراقبت در خانه نیز افزایش پیدا می کند ، هر ساله دولت منیتوبا هزینه های اقامتی را برای درآمد و هزینه های زندگی بازبینی می کند .در نتیجه مبلغ پرداختی نسبت به یکسال و سال بعد افزایش پیدا می کند .

 

13 – اگر کسی الزامات دریافت خدمت مراقبت در خانه را نداشته باشد چطور؟

اگر شما رسما برای مدت 30 سال در منیتوبا زندگی کرده باشید به تاریخی که به عنوان مقیم دائم به منیتوبا باز می گردید در صورت کمتر از 10 سال یا اگر شما یک تازه وارد به منیتوبا هستید شما پس از 24 ماه زندگی در منیتوبا واجد شرایط خواهید بود .

چنانچه ارزیابی منیتوبا معین کند واجد دریافت شرایط مراقبت در خانه هستید ، شما احتمالا ملزم به پرداخت روزانه 200 دلار برای پوشش این خدمت تا موقعیکه 24 ماه اقامتتان کامل شود خواهید بود 

بخش سلامت منیتوبا مستقیما هزینه های پزشکی که مورد نیاز برای شما و اعضا خانواده تان می باشد را پرداخت می نماید . اگر شما یک نفر مقیم منیتوبا باشید و عملا به مدت 183 روز در این استان اقامت داشته باشید شما واجد شرایط دریافت خدمات پزشکی بیمه ای هستید .

 

بالا