ویزای استرالیا برای والدین مسن

ویزای والدین استرالیا این امکان را فراهم می کند که پدر مادر ها به صورت دائم به استرالیا مهاجرت کنند و به فرزندان خود که در استرالیا زندگی می کنند بپیوندند. لازمه اخذ این ویزا داشتن اسپانسری فرزند واجد شرایطی که در استرالیا زندگی می کند، می باشد.

تعداد ویزای والدین در برنامه مهاجرتی سالیانه استرالیا، محدود می باشد. بنابراین، متقاضیانی که شرایط اصلی این ویزا را دارا می باشند در اولویت جهانی قرار می گیرند.

تحت برنامه کمکی ویزای والدین، متقاضیان هزینه بیشتر در زمان کمتر پرداخت می کنند.

ویزای والدین مسن

 

ارزیابی ویزای والدین مسن استرالیا

ارزیابی رایگان ویزا توسط کارشناسان مهاجرت این امکان را به شما می دهد که الزامات اولیه برای تقاضای این ویزا را بدانید. برای اطمینان از نتیجه ارزیابی بهتر است که اطلاعاتی که ارائه می کنید خیلی دقیق و صحیح باشد.

 

الزامات اولیه ویزای والدین مسن استرالیا

برای واجد شرایط بودن این ویزا، سن متقاضیان، تست تعادل خانواده، و اسپانسری توسط فرزند از الزامات اولیه می باشد.

 

سالخوردگی

یک پدر یا مادر سالخورده کسی است که به اندازه کافی پیر می باشد که بازنشستگی هم به آن ها تعلق بگیرد. سن برای متقاضیان مرد، 65 سال و برای متقاضیان زن بازه سنی 65 تا 63 سال بسته به تاریخ تولد متقاضی می باشد.

 

تعادل خانواده

تست تعادل خانواده در مورد تمام متقاضیان ویزای والدین وجود دارد و متقاضیان باید نشان دهند که:

حداقل نصف فرزندان آنها به صورت قانونی و همیشگی در استرالیا زندگی می کنند؛ یا

 بیشتر فرزندان به صورت قانونی و همیشگی در استرالیا و یک کشور خارجی دیگر زندگی می کنند.

همه متقاضیان ویزاهای استرالیا لازم است که تست سلامت و شخصیت شناسی را بگذرانند.

 

حقوق و مزایای ویزای والدین مسن استرالیا

متقاضیان موفق و دارندگان ویزای والدین مسن استرالیا، با در دست داشتن این ویزا ساکنان دائم استرالیا می شوند. ساکنان دارای اقامت دائم اجازه زندگی، کار و تحصیل بر اساس اقامت دائم در استرالیا دارند. مزایای بیشتر ساکنان دائم استرالیا شامل یارانه مراقبت های بهداشتی دولت یا همان خدمات پزشکی، مزایای تامین اجتماعی خاص و اجازه درخواست برای شهروندی استرالیا می باشد.

به متقاضیان موفق و دارندگان ویزای موقت استرالیا برای والدین نیز اقامت دوساله اعطا می شود.

 

زمان و هزینه های دولتی ویزای والدین

Government Fees and Processing Times

Application Fee

Subclass 804: AU$3945
Subclass 864/884: AU$3770

Partner Application Fee

Subclass 804: AU$1975
Subclass 864/884: AU$1270

Dependents Application Fee

Subclass 804:
18 years or older AU$1975
Under 18 years AU$1270

Subclass 864:
18 years or older AU$1270
Under 18 years AU$640

Second Installment

Varies depending on Parent Visa subclass
Aged Parent Visa, Subclass 804: AU$2065 per person
Contributory Aged Parent Visa, Subclass 864: AU$43,600 per person
Contributory Aged Parent (Temp) Visa, Subclass 884: AU$29,130 per person


Please note that the quoted processing time below does NOT include Subclass 804 which is a non-contributory category and therefore is subject to a longer waiting period of at least 10-15 years.

Processing Times

12 to 36 months

بالا