مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

کسب اقامت کانادا از روش خود اشتغالی

 برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی خود اشتغالی (Entrepreneur Program) افرادی که دارای سرمایه ی متوسط و تجربه  و تجربه ی کارآفرینی مناسب ممکن است واجد شرایط درخواست شوند برای برنامه ی خود اشتغالی یکی از استان ها. در حال حاضر، برنامه ی خود اشتغالی با نظارت هر استان به صورت جداگانه و به صورت دو مرحله برای اخذ اقامت دائم کانادا انجام می شود.در مرحله ی اول نامزدها توسط استان و با توجه به شرایطی که دارند انتخاب می شوند. در مرحله دوم، پس از تایید استان مورد نظر می توانند درخواست اقامت دائم از اداره  ی مهاجرت کانادا کنند. در بیشتر استانها مدیریت این برنامه و تایید برنامه ی بیزنسی متقاضیان  به عهده ی استان مربوطه می باشد. شرایط هر استانی با استان دیگر متفاوت می باشد اما به طور کلی حداقل سرمایه گذاری 350.000$ کانادایی می باشد و تجربه ی کاری و مدیریتی مربوط به بیزنس ارائه شده.

مهاجرت خوداشتغالی

بریتیش کلمبیا British Columbia  
 برنامه ی استانی بریتیش کلمبیا برای مهاجرت به کانادا برنامه ی خود اشتغالی شرایط خاص خود را دارد. داشتن سرمایه ی خالص 400.00$ تا 800.000$ دلار کانادایی و برای سرمایه گذاری بین 200.000$ تا 500.000$ دلار.  بر خلاف دیگر استان ها، این استان به منتخبین اجازه ی کار یک ساله می دهد و اگر بیزنس 1 سال را نا موفقیت گذراند به منتخب اقامت دائم داده می شود....

سسکچوان Saskatchewan

برنامه ی خود اشتغالی در این استان داراری چند مرحله می باشد

 • بیان علاقه  EOI (Expression Of Interest)
 • دعوت به اقدامInvitation to submit application
 • نامزدیNomination  
 • حداقل شرایطی که برای فرستادن EOI  لازم است:
 • حداقل دارایی 500.000$ که به صورت قانونی قابل اثبات باشد
 • حداقل 3 سال سابقه ی کار مربوط
 • سرمایه گذاری با 300.000$ در  Regina و یا Saskatoon، یا 200.000$ در شهرهای دیگر این ایالت
 • کاندیدهایی با این شرایط وارد Pool می شوند. جایی که با دیگر کاندیدها مقایسه و با امتیاز بیشتر دعوت به اقدام میشوند

منیتوبا  Manitoba
 شرایط برنامه ی استان منیتوبا به ای شکل است که حداقل دارای خالص فرد باید 350.000$، حداقل 3 سال تجربه ی مالکیت و مدیریت و یا مدیریت ارشد داشته باشد و در سیستم جدول امتیاز دهی امتیاز کسب کنند و   حد اقل 150.000$ در منیتوبا سرمایه گذاری انجام دهند.

آنتاریو Ontario
استان آنتاریو حق این امر را دارد که از بین افراد متقاضیان با شرایط را برای اقامت دائم انتخاب کند توسط برنامه ی Ontario Immigration Nominee Program (OINP) ، منتخبین با داشتن مدرک قبولی توسط استان آنتاریو ممکن است بتوانند برای اخذ اقامت دائم اقدام کنند.  

نیوبرانزویکNew Brunswick
برنامه مهاجرت به کانادا  از طریق خود اشتغالی این استان براین است که افراد حرفه ای و آماده به سرمایه گذاری را انتخاب می کند تا به همراه خانواده به این استان نقل مکان کنند.

شرایط اولیه

 • دارای حد اقل سرمایه بین 600.000$ که نصف این مبلغ 300.000$ باید یه صورت نقد در دسترس باشد
 • سرمایه گذاری به مبلغ 250.000$ در نیوبرانزویک صاحب حداقل 33% از بیزنس
 • سن بین 22-55 سال داشته باشد
 • حداقل دیپلم داشته باشد
 • حداقل CLB5 را دارا باشد

پرینس ادوارد آیلند  Prince Edward Island

برنامه ی خود اشتغالی استان پرینس ادوارد آیلند بدین صورت است که متقاضیات بایستی حداقل دارایی 600.000$ و تجربه ی شغلی مشابه داشته باشند و 150.000$ سرمایه گذاری انجام دهند. مهاجرت کانادا همچنیین پس از انتخاب از سوی دولت پرینس ادوارد باید200.000$ واریز به حساب دولت انجام دهند که این مبلغ در آینده و طی مراحلی به ایشان بازگردانده خواهد شد.

نورس وست تریتوریز  North West Territories  :

در برنامه ی خود اشتغالی این استان متقاضی باید دارای حداقل سرمایه 250.000$ باشد و سرمایه گذاری که در این استان انجام می دهد حد اقل 150.000$ دارای ارزش باشد.

یوکان Yukon

در برنامه ی خود اشتغالی استان یوکان متقاضی از استان اجازه ی کار 2 ساله می گیرد (2 year Work Permit) که در این دو سال متقاضی باید بیزنس خود در ای استان را راه اندازی نماید با احتساب به شرایط 250.000$ سرمایه ی خالص و سرمایه گذاری با حداقل 150.000$ در این استان.

 

 

بالا