گردش امتیازات SkillSelect

نتایج گردش 23 آگوست SkillSelect

خبر خوش برای متقاضیان ویزای 189: آغاز کاهش امتیاز لازم برای دریافت دعوت نامه ویزای 189 در این جا نگاهی به گردش دعوت نامه های SkillSelect در سال 2018-2017 خواهیم داشت. و همچنین نگاهی به امتیاز مورد نیاز و زمان انتظار برای پردرخواست ترین رشته ها خواهیم داشت.

ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 189

برای رشته هایی که پردرخواست نیستند، در آخرین گردش شاهد کاهش امتیاز هستیم. در حال حاضر زمان انتظار برای این رشته ها 30 هفته است که انتظار می رود در گردش های بعدی این زمان کاهش یابد. همچنین انتظارداریم که باز هم امتیاز مورد نظر کاهش یابد.

حسابداری و حسابرسی
برای این رشته ها شاهد کاهش امتیاز نیستیم و همچنین زمان انتظار هم تفاوت چندانی نکرده است . شاید در ما های آینده به همین صورت باقی بماند.

متخصصان IT

امتیاز لازم برای تحلیل گر سیستم ها تغییر نکرده است، ولی برای رشته های نرم افزار، متخصصان شبکه کاهش یافته است.

مهندسان
بسیاری از تخصص های مهندسی، جزء رشته های پر درخواست نیستند، بنابراین امتیازها به همان صورت حداقل خود باقی می ماند. در گردش های اخیر، امتیاز لازم برای مهندسی تولید، مکانیک و صنایع کاهش یافته است و با نگاهی به زمان انتظار رشته مهندسی الکترونیک انتظار داریم مهاجرت به استرالیا که زمان صدور دعوتنامه برای این رشته ها نیز همانند رشته مهندسی الکترونیک پیش رود. امتیاز لازم برای باقی رشته های مهندسی نیز کاهش خواهد یافت، ئلی این مورد ممکن است در یک یا دو دوره بعدی اتفاق بیفتد.  

ویزای موقت منطقه ای ساب کلاس 489 – اسپانسر فامیلی

حداقل امتیاز برای ویزای موقت منطقه ای ساب کلاس 489، اسپانسر فامیلی در کل سال یکسان باقی مانده است. ما انتظار داریم که بسیاری از دعوت نامه ها برای این ویزا برای رشته های پر درخواست صادر شود.

نتیجه گیری
کاهش امتیازات برای دعوتنامه های بسیاری از رشته ها خیلی خوب به نظر می رسد. ما همین کاهش امتیاز را برای رشته های پردرخواست مهندسی را در مدت زمان کوتاهی انتظار داریم. اگرچه، شرایط برای رشته های حسابداری و حسابرسی به همان صورت قبل خیلی رقابتی باقی می ماند. لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط خود برای ویزای مهارت و تخصص با مشاورین ما تماس بگیرید.  

 

بالا