برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی کار آفرینی استان بریتیش کلمبیا B.C

این برنامه مسیری را فراهم می کند برای دارندگان اقامت دایم کانادا برای افراد با تجربه کسب و کار که می توانند خود را در B.C  مستقر کنند و سرمایه گذاری کنند در کسب و کارهای تجاری و قابل اعتماد که سود های قابل توجهی برای اقتصاد استان فراهم می آورد.متقاضیان موفق اجازه ی کار Work Permit  کسب می کنند و اگر کسب و کار آنها الزاماتی که برای آنها از طریق استان بیان شده برآورده شوند، می توانند برای اقامت دایم کانادا توسط این برنامه اقدام نمایند.

سرمایه گذاری در کانادا

متقاضی باید توانایی سرمایه گذاری حداقل 200000 دلار کانادا برای راه اندازی بیزنس و یا خرید بیزینس موجود در استان را داشته باشد.مبلغ سرمایه گذاری معمولا شامل دارایی های بیزینس موجود، موجودی انبار، حقوق صاحبان سرمایه ، خرید تجهیزات جدید جهت گسترش و بهبود بیزینس، هزینه های اجاره، هزینه های بازاریابی ، هزینه های اجرایی و ... خرید ملک بیزینس که فقط در راه اندازی بیزینس جدید قابل انجام است در مبلغ سرمایه گذاری مهاجرت به کانادا محاسبه نخواهد شد مگر اینکه متقاضی بتواند ثابت کند که وجود ملک نقش مهمی در این بیزینس دارد.و همچنین مواردی مانند خرید خودرو فقط تحت شرایطی قابل محاسبه در میزان سرمایه گذاری می باشد.

برنامه کار آفرینی بریتیش کلمبیا برای افرادی با سوابق مدیریتی که تمایل به ایجاد کار و مدیریت فعال دربریتیش کلمبیا را دارند طراحی شده است

شرایط

 • اثبات دارایی شخصی متقاضی بهمراه همسر وی جمعا به میزان حداقل 600000 دلار کانادا که از طرق قانونی بدست آمده باشد، این دارایی می تواند شامل پول نقد، سهام،Business و املاک باشد.
 • متقاضی می بایست دارای سابقه مدیریت فعال در10 سال گذشته به صورت یکی از سه حالت زیر باشد:
 • حداقل 3 سال سابقه مالکیت و مدیریت فعال با حداقل 10% سهام
 • حداقل 4 سال سابقه مدیریت در سطوح بالا و نظارت بر حداقل 3 کارمند تمام وقت بدون داشتن سهام و یا سهام کمتر از 10% ،
 • حداقل 1 سال سابقه مالکیت یک بیزینس به همراه حداقل 2 سال مدیریت بیزینس در سطوح بالا

موارد که اجباری نیستند ولی درسیستم امتیازدهی برای بالا بردن امتیاز مهاجرت کانادا و شانس قبولی به متقاضی کمک خواهند کرد شامل
زبان انگلیسی: دانش زبان انگلیسی در این برنامه اجباری نمی باشد اما در بالا بردن امتیازات متقاضی کمک خواهد کرد.
در هنگام تشکیل پرونده و ثبت نام اولیه نیازی به ارائه مدرک زبان نمی باشد اما در صورت دعوت برای تکمیل درخواست، این مدرک باید ارائه گردد.
- تحصیلات: متقاضی باید یکی از شرایط زیر را دارا باشد

 • حداقل تحصیلات تمام وقت 2 سال بالاتراز دبیرستان که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی شده باشد.
 • سابقه مالکیت و مدیریت 100% یک  کسب و کار حداقل به مدت 3 سال در 5 سال گذشته

(این مالکیت 100% می تواند بین متقاضی و همسروی تقسیم شده باشد)

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

 • سفر تخقیقاتی و بازدید از استان: در صورتی که متقاضی بازدیدی از استان داشته باشد، در صورت ارائه مستندات این بازدید می تواند امتیاز مضاعف کسب نماید.
 • سن: هیچ محدودیت سنی در این برنامه وجود ندارد اما در سیستم امتیاز بندی به سن متقاضی امتیاز تعلق می گیرد.
 • سابقه در کانادا: در صورتیکه متقاضی در10 سال گذشته یکی از موارد زیر را در کانادا دارا باشد امتیاز مضاعف کسب می کند.
 • حداقل 12 ماه سابقه کارتمام وقت پیوسته که این شامل سوابق مدیریت در business شخصی وی نیز می باشد.
 • حداقل 12 ماه (دو ترم) سابقه تحصیل تمام وقت و پیوسته در سطح دبیرستان یا بالاتر

 

بالا