مالیات املاک در کانادا

مالیات املاک در کانادا به اصلی بودن محل سکونت  فرد مقیم مربوط می شود. محل سکونت اصلی به چه معناست؟؟ یعنی ملکی در اختیار فرد می باشد که آن فرد شهروند کانادا می باشد و همسر یا یکی از فرزندان او تحت سکونت وی قرار بگیرند. بر اساس قوانین کانادا اگر شهروندان ملک اصلی خود را بفروشند آنگاه معاف از مالیات خواهند بود. مطرح کردن فروش خانه در اظهار نامه مالیاتی تا قبل از 2016 لازم و ضروری نبود، اما از تاریخ اکتبر سال 2016 دولت اعلام کرد که هرگونه فروش املاک چه فاقد مالیات و چه در برگیرنده مالیات باید در اظهار نامه مالیاتی عنوان شود. همان‌طور که مشخص است املاکی که در اختیار فرد است و به عنوان ملک اصلی وی شناخته نمی‌شود شامل مالیات در هنگام فروش خواهد بود. میزان مالیات بر سود حاصل از فروش املاک به عوامل زیادی بستگی دارد که در زیر به چند عامل اشاره می شود:

  • ارزش ملک به هنگام خرید
  • تعداد سال های مالک بودن
  • تعداد سال هایی که به عنوان محل سکونت اصلی فرد شناخته شده است
بالا