برگزاری جشن هفته پناهندگی

برگزاری جشن هفته پناهندگی از 18 تا 24 ژوئن در سال 2017 در استرالیا که همزمان با روز جهانی پناهندگی یعنی 20 ژوئن می باشد.
در استرالیا هفته پناهندگی در نیمه های دهه 1980 بنیان گذاشته شد به منظور آگاهی از مسائل داخلی،  ملیتی و بین المللی که پناهنده ها را تحت تاثیر قرار میدهد. این هفته در ماه ژوئن برگذار می شود که در بردارنده روز جهانی پناهندگی هم می باشد.
تم امسال برای برگزاری این جشن بشر دوستانه  در مورد داستان های نسل اول پناهندگان موفق می باشد. بسیاری از پناهندگان بشر دوست در ورزش به موفقیت های فراوتنی رسیده اند، خیلی ها کسب و کارهای موفق راه اندازی کرده اند، بسیاری از نظر علمی به درجات بالایی رسیده اند، وبسیاری داوطلبانه به مردم نیازمند کمک کرده اند.

بالا