زندگی در کانادا چگونه است؟ | مزایا و مشکلات زندگی در کانادا

کانادا یک کشور پهناور است. این کشور دارای محیط های طبیعی آب و هوا و البته مردم گوناگون است. همانطور که شیوه زندگی این مردم متنوع است.  علیرغم این تنوع ، مردم کانادا ارزشهای اجتماعی مشترکی را قبول دارند که تاثیرمستقیم روی زندگی در کانادا میگذارد. این ارزشها عبارتند از: غرورفردی، اعتقاد به برابری و تنوع و احترام برای همه افراد در جامعه و موسسات وغیره در کانادا حقوق زنان،مردان،کودکان و سالمندان همه به طور مساوی محترم است. این ارزشها، کانادا را به کشوری صمیمی، امن و در پی صلح و امنیت هرچه تمامتر برای ساکنانش تبدیل میکند.

مزایای زندگی در کانادا

مزایای زندگی در کانادا

1. عدل، رعایت حقوق دیگران، احترام : مردم کانادا انصاف و عدالت را برای خود، فرزندان خود و خانواده خود میخواهند. و اکثر آنها در مقابل نیزعادلانه با دیگران – هرکسی که باشد- برخورد میکنند.


2. همکاری وهمبستگی: مردم کانادا ارزش همکاری را درک میکنند. در یک کشور به بزرگی و تنوع مردمی و فرهنگی مثل کانادا، مردم باید قادر به حل و فصل و یا نادیده گرفتن اختلافات کوچک بین خودشان باشند تا به هدف نهایی که زندگی خوش و مسالمت آمیز است، برسند.


3. فرصت های برابر: مردم کانادا به برابری اعتقاد دارند. هرفرد در برابر قانون مساوی است و به طور مساوی توسط قانون برخورد میشود. زنان و مردان از فرصت های برابر برخوردار خواهند شد.
کانادا ومردم آن به سایرمردم اجازه میدهند آنطور که دوست دارند رفتار کنند. البته تا جایی که آزادی و آسایش دیگران را محدود نکنند.


4. حقوق مدنی : مردم کانادا حقوق و آزادی های خود را که بدون توجه به مسائلی مانند سن، جنس، نژاد، قومیت، رنگ، مذهب، ناتوانی روانی و یا جسمی، جهت گیری های جنسی و.. به طورمساوی به آنها تعلق میگیرد، میشناسند. به عنوان یک مهاجر تازه وارد، شما نیز باید از حقوق و مسئولیت های خود آگاه باشید. حق مشارکت در جامعه کانادایی مانند یک تعهد برای کمک به موفق شدن جامعه است. شهروندی و داشتن تبعیت کانادایی یعنی اهمیت دادن به مشارکت در جامعه با این هدف که کانادا را به کشور بهتری تبدیل کنیم.

5. مسئولیت زیست محیطی: مردم کانادا به احترام به محیط طبیعی خود و حفاظت از آن برای آینده بسیاراهمیت میدهند. کانادایی ها معتقدند که رشد اقتصادی نباید به قیمت از دست دادن یا آسیب رساندن به محیط زیست سالم و رفاه اجتماعی باشد. کارهای ساده ای وجود دارد که با انجام آنها میتوان به سوی توسعه پایدار حرکت کرد. مثلا شرکت در برنامه های بازیافت – که در آن زباله به مواد قابل استفاده تبدیل میشود – کاهش مصرف انرژی توسط خانواده ها؛ نگهداری و رعایت پاکیزگی د پارکها و خیابانها با قرار دادن زباله در ظروف مخصوص زباله ، استفاده از حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و یا پیاده روی به جای استفاده از ماشین شخصی وغیره.

مزایای زندگی در کانادا

 

شرایط زندگی مهاجرین در کانادا

کاناداییها(مردمان کانادا)  ازحق و حقوق قانونی و آزادی های متنوعی بهره می برند که دلیل این امر، مساوات بین تمامی شهروندان و تاریخچه طولانی برقراری عدالت در این کشور میباشد. منشور حقوق قانونی و آزادی های مردمان کانادا نشاندهنده آن است که تمامی حق و حقوق قانونی (حتی کوچکترین آن) و همچنین مسئولیت های شهروندان کانادایی مورد توجه قرار گرفته است. این حق و حقوق و مسئولیت ها در کتابچه راهنمای شهروندان کانادایی توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا منتشر شده و در آن، پروسه های رسیدن به مرحله شهروندی آمده است.  و این حق و حقوق در صورت گرفتن اقامت کانادا کاملا برای مهاجرین رعایت میشود.

 

برای دربافت اطلاعات تخصصی در مورد مهاجرت کانادا مقاله شرایط مهاجرت به کانادا را بخوانید.

بالا