کاهش آستانه سن در ویزای ساب کلاس 189 استرالیا

اداره مهاجرت استرالیا تغییرات جدیدی در مورد ویزای تخصص (ساب کلاس 189) را معرفی کرده است که متقاضیانی که سن آن ها بیشتر از 45 سال می باشد، از این پس نخواهند توانست از طریق ویزای مهارت و تخصص اقدام نمایند. پیش از این افراد تا سن 49 سالگی می توانستند برای اخذ ویزا اقدام کنند. این قانون از اول جولای 2017 اجرا می گردد. این تغییر در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

  • اگرمتقاضی قبل از اول جولای 2017 دعوت نامه خود را از Skill Select دریافت کرده باشد و قبل از این این تاریخ فرم درخواست ویزا را ارسال کرده باشد.
  • وقتی متقاضی به عنوان همراه متقاضی اصلی می باشد. همه متقاضیان می بایستی زیر 45 برای دریافت دعوت نامه باشند.
بالا