تغییرات ویزای تخصص و مهارت از اول جولای

از ابتدای جولای شاهد تغییراتی در ویزای تخصص و مهارت (Skilled Worker) خواهیم بود. از جمله

  • حداکثر سن مورد قبول برای ویزای تخصص و مهارت مستقل از 49 به 44 کاهش خواهد یافت
  • لیست مشاغل مورد نیاز به احتمال زیاد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت
  • ظرفیت های جدید برای هر رشته اعلام خواهد شد
  •  برنامه های اسپانسری ایالت ها بازگشایی خواهد شد
بالا