برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کبک بازگشایی شد

برنامه محبوب سرمایه گذاری کبک با سقف پذیرش 1900 پرونده از 29 می بازگشایی شد. این برنامه تنها برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری موجود در تمام کاناداست که به همین دلیل طی این سالها شهرت و محبوبیت بسیاری یافته است و به نظر می رسد قبل از تاریخ تعیین شده یعنی 23 فوریه 2018 این ظرفیت تکمیل شود . قابل ذکر است از این 1900 پرونده حداکثر 1330 پرونده از چین، هنگ کنگ و ماکا او پذیرفته خواهد شد در نتیجه ظرفیت برای دیگر ملیت ها 570 پرونده خواهد بود. دانش زبان فرانسه برای اقدام در ظرفیت و بازه زمانی اعلام شده ضروری نمی باشد، بدین معنی که اگر متقاضی بتواند دانش زبان فرانسه خود را در سطح Intermediate Advanced در یکی از آزمون های زبان فرانسه ارائه نماید میتواند خارج از ظرفیت و بازه زمانی اعلام شده اقدام نماید و علاوه بر این در بررسی پرونده این دسته از متقاضیان اولویت قائل خواهند شد.

بالا