تغییرات جدید در نحوه ارائه ویزای دانشجویی کانادا

در مورخه 13 جولای 2016 ، اداره مهاجرت کانادا تغییراتی را در نحوه ارائه ویزای دانشجویی به مرحله اجرا گزارد. در این تغییرات مقرر گردید اگر متقاضی ویزای دانشجویی نیاز به گذراندن دوره پیش نیاز زبان جهت ورود به دانشگاه را دارد، ویزای دانشجویی صرفا" جهت مدت زمان گذراندن دوره پیش نیاز صادر میگردد و پس از قبولی متقاضی در این دوره، شخص بایستی مجددا" تقاضای ویزا برای دوران تحصیل خود را بنماید.

بالا