گزارش عملکرد سال 2015 اقامت کانادا (EXPRESS ENTRY)

گزارش عملکرد سال 2015  برنامه اقامت کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری(EXPRESS ENTRY)

- تعداد دعوت شدگان 31063 پرونده

- بیشترین کاندیدهای انتخابی  از رشته های IT (فناوری اطلاعات) بوده اند، در حالیکه کاندیدهایی دررشته های صنایع مواد غذایی نیز از شانس انتخابی خوبی برخوردار بودند.

- از کاندیدها، اکثرا کسانی که در کانادا موقتا کار میکرده اند و یا در حال تحصیل و زندگی بوده اند ،انتخاب شده اند.

- بیش از نیمی از کاندیدهای انتخابی از کشورهای هند، فیلیپین، چین، انگلستان و ایرلند انتخاب شده اند.

در سال 2016 بیشترین رشته هایی که انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.

کد رشته

شرح رشته

تعداد انتخابی

درصد

6311

سوپروایزر خدمات غذایی

2356

8%

6322

آشپزی

2295

8%

2171

مشاوران و تحلیل گر سیستمهای اطلاعاتی

2255

4%

2173

مهندس نرم افزار

940

3%

2174

برنامه نویس و توسعه دهنده رسانه کامپیوتر

935

3%

4011

پرفسور و سخنران دانشگاهی

745

3%

6211

سوپروایزر خرده فروشی

669

2%

5241

طراحان گرافیک و تصویرپردازان

550

2%

1111

حسابداران و ممیزهای مالی

494

2%

1112

تحلیگران مالی و سرمایه

446

2%

 

 

 

بالا