کانادا میزبان تعدادی از بهترین مدارس در سطح جهانی میباشد

بیش از 300000 دانشجوی خارجی در کانادا مشغول به تحصیل می باشند، که این رقم در حال افزایش می باشد. بسیاری از این دانشجویان کانادا را بر دیگر کشورها ترجیح میدهند که این امر بدلیل شرایط بهتر تحصیل در کانادا نسبت به سایر کشورهای پیشرفته میباشد.

در کانادا فرصت های تحصیلاتیِ با کیفیت بالاتر و مقبولیت جهانی بیشتری وجود دارد که این امر منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بهتر در کانادا و حتی خارج از کانادا میشود. با وجود این، عموما" هزینه تحصیلات و زندگی در کانادا نسبت به کشورهای پیشرفته دیگر پایین تر است.

اجازه کار برای دانشجویان خارجیِ دارای تحصیلات عالیه در کانادا

بسیاری از دانشجویان خارجی دارای تحصیلات عالیه در کانادا، متقاضی اقامت و اخذ اجازه کار در کانادا میباشند.

زمانیکه این دانشجویان خارجی تحصیلات خود را در فیلد و نیز مؤسسه کانادایی واجد شرایط به اتمام رسانده باشند، می توانند برای اخذ مجوز کار اقدام نموده و نهایتا" مشغول بکار گردند.

در راستای تحقق این امر، اداره مهاجرت کانادا (CIC) اخیرا تغییراتی را در برنامه اخذ مجوز کار جهت دارندگان مدارک عالیه در نظر گرفته تا نیازهای دانشجویان خارجی بهتر برآورده گردد. بر اساس برنامه اخذ مجوز کار جهت دارندگان تحصیلات عالیه، فارغ التحصیلان خارجی میتوانند اجازه کار سه ساله دریافت نموده که این امر به آنها اجازه میدهد بتوانند برای هر کارفرمای کانادایی و در هر بخشی مشغول بکار شوند. در این برنامه، در زمان ارائه درخواست نیازی به ارائه پیشنهاد شغلی (job offer) نمی باشد.

جهت واجد شرایط شدن برای اخذ اجازه کار فارغ التحصیلان عالیه ، دانشجویان خارجی بایستی :

 • اشتغال به تحصیل بصورت تمام وقت بمدت 8 ماه قبل از برنامه تحصیلی مورد نظر؛ و فارغ التحصیل شدن از :

- یک دانشگاه یا کالج دولتی

- یک مؤسسه آموزشی خصوصی با همان قوانین مشابه مؤسسات آموزشی دولتی که حداقل 50 درصد بودجه عملیاتی خود را از دولت میگیرد؛ یا

- یک مؤسسه آموزشی خصوصی کانادایی که زیر نظر قوانین استان یا منطقه خود مدارک را اعطا می نماید.

 • ثبت نام جهت اخذ مجوز کار در بازه زمانی 90 روزه از زمانیکه تأییدیه کتبی از مؤسسه دانشگاهی خود – که شرایط لازم جهت برنامه خود در آن احراز گردیده است- را دریافت نموده اند.
 • برنامه تحصیلی را تکمیل و گذرانده اند و اطلاع رسانی کتبی دال بر واجد شرایط بودن اخذ مدرکشان ، شده اند؛ و
 • دارای مجوز معتبر تحصیل در زمان ثبت نام جهت مجوز کار، باشند.

 

متقاضیان بالقوه بایستی مطلع باشند که :

 • برنامه تحصیلی بایستی حداقل دو سال جهت فارغ التحصیلی باشد تا بتوان اجازه کار سه ساله دریافت کرد. با وجو این، اگر برنامه مذکور بین 8 ماه تا دو سال باشد، فارغ التحصیل به همان اندازه زمانِ تحصیل، مجوز کار دریافت خواهد کرد. در مواردیکه دانشجو از یک مؤسسه آموزشی معتبر یک مدرک یکساله - در بازه زمانی دو ساله موفقیت آمیز اتمام مدرک دانشگاهی پیشین در یک مرکز آموزشی معتبر کانادایی – دریافت نموده است، متقاضی یحتمل مجوز کار open سه ساله دریافت خواهد کرد؛ و
 • زمانیکه یک دانشجو می بایستی بصورت تمام وقت در طول 8 ماه - قبل از تاریخ تقاضا برای یک مجوز کار open- تحصیل نموده باشد، یک استثناء بوجود می آید و آنهم در حالتی است که یک دانشجو حائز همه شرایط می باشد مگر تحصیل تمام وقت در آخرین ترم برنامه اش. بعنوان مثال، اگر یک دانشجو صرفا نیاز به دو دوره یا کورس در آخرین ترم جهت تکمیل برنامه اش داشته باشد در عین اینکه تمامی تحصیل قبلی اش تمام وقت بوده است، دانشجو هنوز میتواند برای برنامه مجوز کار پس از فارغ التحصیلی تقاضانامه پر نماید.

کار بیرون از دانشگاه در هنگام تحصیل در کانادا

دانشجویان خارجی دارای مجوز تحصیلی معتبر میتوانند در حین تحصیل در کانادا، فعالیت کاری خارج از دانشگاه داشته باشند.

جهت احراز شرایط کارکردن در خارج از دانشگاه، دانشجویان خارجی بایستی :

 • داشتن مجوز تحصیل معتبر
 • تحصیل در یک مؤسسه آموزشی مشخص در مقطع تحصیلات عالیه یا، در ایالت کبک، یک برنامه شغلی در مقطع هنرستان (لیست مؤسسات دخیل اینجا موجود است)؛
 • ابقا در موقعیت دانشگاهی مطلوب، بنا به خواسته مؤسسه مربوطه ؛ و
 • تحصیل در یک برنامه آموزشی حرفه ای، شغلی و یا دانشگاهی که منجر به یک مدرک، دیپلم و یا گواهینامه شود با طول دوره حداقل 6 ماه.

دانشجویان خارجی در کانادا بایستی در روزیکه شرایط فوق الذکر را از دست میدهند، دست از کار بکشند (یعنی اینکه در طول یک ترمِ دانشگاهی دیگر دانشجوی تمام وقت نیستند)، مگرآنکه دارای شرایط قانونی برای کسب اجاز کار باشند.

دانشجویان خارجی زیر حائز شرایط کار در خارج از دانشگاه نیستند :

 • دانشجویانی که در رشته زبان انگلیسی یا فرانسه، بعنوان زبان دوم، ثبت نام نموده اند.
 • دانشجویانی که یک دوره یا برنامه مبتنی بر علاقمندی خود (جدا از رشته اصلی دانشگاهی) برمیدارند؛ و
 • ملاقات یا مبادله دانشجو در یک مؤسسه آموزشی مشخص
بالا