سمینار و کارگاههای آموزشی


موسسه مهاجر تی کونتیننتال برگزار کننده سمینارهای تخصصی بررسی آخرین شرایط و موقعیت های مهاجرت به کانادا، مهاجرت به استرالیا، مهاجرت به آمریکا .

سمینارهای تخصصی مهاجرت برای بررسی 0 تا 100 مهاجرت به بهترین کشورها و شرایط زندگی در هر کی از این کشورها.

در این سمینارها به بررسی امتیازات بندی برای مهاجرت پرداخته میشود و همه اطلاعات لازم برای قبل از مهاجرت بیان میشود.

بالا