جلب سرمایه گذاری خارجی


بروز تحولات سیاسی اقتصادی در نطقه و امکان دستیابی به اطلاعات بازار سرمایه ، حذف معضلات اداری و وجود تشهیلات مالی بانکی جدید دولت مرتبط با طرحهای زیر ساختی و صنعتی و گردشگری به ذینفعی کارفرمایان بخش نیمه خصوصی و خصوصی ، شرایط قابل توجهی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است که نه تنها توجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی خصوصی را به سرمایه گذاری در ایران جلب کرده است  بلکه کسب سود منطقی و حصول اطمینان از نحوه بازگشت سرمایه و همچنین وجود مواد اولیه و کاهش هزینه حمل در صادرات محصول و برهوری از نیروی تخصصی کار ارزان ضریب توجیه اقتصادی را تغییر داده و انگیزه سرمایه گذاری در ایران را به حد مطلوبی ارتقاء بخشیده است.

علاوه بر این  نگرش مثبت سرمایه داران ایرانی  خارج از کشور که در پی وقوع تحولات اخیر به وجود آمده است  انگیزه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را به  حد مطلوبی ارتقاء بخشیده است که در شرایط کنونی کشور بسیار هائز اهمیت میباشد .

به منظور اجرای برنامه جذب سرمایه گذاری در ایران ، شرکت توسعه اقتصادی بین المللی کانتیننتال در صدد تشکیل کنسرسیومی با مشارکت برخی از شرکت های همکار داخلی و خارجی خود میباشد که مرکز مدیریتی این جوینت ونچر در ایران قرار دارد..

انعقاد قرارداد پیمان مدیریت جهت عارضه یابی و عوامل بازدارنده در ارتقا بهره وری و اصلاح ساختار مدیریتی شرکت های طرف قرارداد و پذیرش در فرابورس یا فروش سهام و همچنین بررسی ایجاد Over The Counter (OTC) از جمله برنامه هایی اجرائی می باشند.

به علاوه ، فهرستی از طرح های اولویت دار زود بازده با سود بالا از طریق کارشناسان ذی ربط در این شرکت در حال تهیه است، که به صورت سمینارهای توجیهی برای سرمایه گذاران و یا نماینده آن ها ارائه خواهد شد. در صورت درخواست سرمایه گذاران به بازدید از هر یک از طرح های مورد نظر در ایران یا خارج ، اجرای برنامه سرمایه گذاری عملیاتی خواهد شد.

بالا