مشاوره اقتصادی و تجاری


گروه CGBD ارائه دهنده خدمات مشاوره خبره و مدیریت هدایتی به مشتريان خود میباشد . دانش ما در تکنولوژی و صنعت به ما امکان می دهد تا يك راه حل جامع جهت رشد چشمگیر ادر چهارچوب مشارکت ارائه نماییم .

مدیریت تامین ( FP ) منابع مالی پروژه بصورت مشارکت در قالب جوینت ونچر مالی بین سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی در قبال تضامین  قراردادی  Corporate Guarantee – By Product و بانکی مرتبط در پروژه های  بین الملل .  

خدمات مشاوره خبره و مدیریتی در زمینه های  بانکی و بیمه در مناطق آزاد  Free Zone جهت ایجاد زیر بنا و ساختار لازم در تجارت متقابل مطابق با قوانین تجاری ICC و  بانکی بین الملل و Free Zone در راستای جذب ، هدایت ، تضمین و بازگشت سرمایه گذاری خارجی .

 

بالا