خدمات توسعه اقتصادی


پروژه هدف و شرح خدمات:

1. خدمات پروژه های بازرگانی  :

  • مدیریت تامین محصولات کشاورزی ، معدنی ، صنعتی و ساختمانی مورد مصرف در ایران و نیز جهت عرضه در بازار بین الملل ، تحویل FOB/CF به متقاضی .     
  • مدیریت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی ، لابراتوری و بیمارستانی  مورد مصرف در ایران و نیز جهت عرضه در بازار بین الملل ، تحویل FOB/CF به متقاضی .     
  • مدیریت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات  تولیدی در ایران و نیز  بین الملل  تحویل FOB/CF به متقاضی .    

 

2. خدمات  پروژه های بازرگانی نفت و پتروشیمی :

  • مدیرت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان  محصولات نفتی و پتروشیمی جهت عرضه در خاور میانه و بازار بین الملل ، تحویل FOB/CF به متقاضی .      
  • مدیریت تامین تجهیزات و ابزار آلات پروژه های بالا دستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی با استاندارد فنی و کیفی مورد تایید بهره بردار  ، تحویل FOB/CF به کارفرما .       

 

3. خدمات مشاوره اقتصادی :

  • مدیریت تامین ( FP ) منابع مالی پروژه بصورت مشارکت در قالب جوینت ونچر مالی بین سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی در قبال تضامین بانکی و قراردادی مرتبط در پروژه های  بین الملل .  
  • خدمات مشاوره خبره و مدیریتی در زمینه های  بانکی و بیمه در مناطق آزاد جهت ایجاد زیر بنا و ساختار لازم مطابق با قوانین تجاری ICC و  بانکی بین الملل در راستای شناسایی ،جذب ، هدایت ، تضمین و بازگشت سرمایه گذاری خارجی .

 

4. خدمات مشاوره و مدیریت پروژه :

  • خدمات مشاوره از قبیل تحقیقات تخصصی ، مشاوره و بازاریابی های بین المللی ، مطالعات امکان سنجی ، برنامه ریزی ، مذاکرات تخصصی داخلی و خارجی ، روش های تامین مالی و سرمایه گذاری ، اخذ امتیاز انحصاری کالاهای شناخته شده جهانی .
  • مدیریت پروژه از قبیل طراحی ، دفاع از طرح توجیهی ، تهیه تجهیزات و ماشین آلات ، تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر پروژه ، انتقال تکنولوژی ، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای پروژه بصورت  EPCF تحویل کلیدی به کارفرما بصورت جوینت ونچر با شرکتهای همکار داخلی و خارجی .    

                                           

 

 

                           

 

بالا